L’ORTOQUERATOLOGIA NOCTURNA I EL CONTROL DE MIOPIA

L’Orto-k és un tractament reversible i segur, que ens permet compensar la graduació mentre dorms mitjançant l’adaptació d’unes lents de contacte gas permeables específiques. Bàsicament, amb l’Orto-k tractam la miopia, tot i que també és efectiva en hipermetropia i astigmatisme. 

Gràcies a les lents de contacte d’Orto-k podem tenir una visió nítida durant tot el dia sense necessitat de portar ulleres ni lents de contacte durant el dia, i sense necesitat de cirugia refractiva.  

L’Orto-k és ideal per aquells esportistes a qui les ulleres o les lents de contacte els dificulten la práctica de l’esport, per aquells professionals que necesiten una visió amb una graduació acotada, per les persones que no vulguin utilizar lents de contacte ni ulleres durant el dia, com també és adequada per aquelles persones a qui les lents de contacte d’ús diari els provoca sensació de sequedat ocular.

Però realment, per a qui és altament beneficiós aquest tractament és per aquells infants i adolescents amb baixes i mitjanes miopies progressives a qui l’Orto-k ens serveix per fer control de l’augment de la miopia. Tot i que és veritat que a l’óptica disposem d´altres mitjans, com les lents de contacte toves de doble foco de reemplaç diari o les lents amb la tecnologia Eyezen Focus que ajuden a l’ull amb l’esforç que ha de fer per enfocar bé, i d’aquesta manera es redueix la fatiga visual, l’Orto-k és el mètode més fiable i eficaç  per realizar control de miopia.